2012

Financieel overzicht 2012

Balans per 01-01-2012    €4000,-

Balans per 31-12-2012   € 2771,-

Inkomsten (giften)          € 24.370,-

Uitgaven in 2012 Ondersteuning en reiskosten oprichters             € 20.578,-

Ondersteuning Irian Jaya werkers € 3475.-

Onkosten (porto, KVK, ISP (Solcon), periodiek, bank, diversen) € 1485,-

Reacties zijn gesloten.