Jaaroverzichten

Financieel overzicht 2012

Balans                                   1-1-2012       €4000,-      per 31-12-2012       € 2771,-

Inkomsten (giften) in 2012                                                                       € 24.370,-

Uitgaven in 2012

Ondersteuning en reiskosten oprichters                                                € 20.578,-
Ondersteuning Irian Jaya werkers                                                          € 3475.-
Onkosten (porto, KVK, ISP (Solcon), periodiek, bank, diversen)     € 1485,-

 

Financieel overzicht 2013

Ontvangen:

Giften:                                             € 26.644,00

 

Uitgaven:

Iris en Janny (reizen)                   € 16.067,00

Spoed operatie Papua Leider        € 8.165,00

Sponsor Papua’s                                  € 825,00

Solcon                                                     € 120,46

Bankkosten                                            € 219,88

 

Financieel overzicht 2014

Ontvangen:

Giften:                                                13.820,50

Reis Loofhuttenfeest:                    59.226,78

Totaal ontvangen:                           73.047,28

 

Uitgaven:

Iris en Janny (reizen)                     13.987,64

Solcon                                                      210,98

Bankkosten                                              157,53

Leiders Papua                                        480,00

Huur gebouw                                           117,50

Reis Loofhuttenfeest                      59.226,78

 

Financieel overzicht 2015

Rekeningnummer: NL92INGB0003215757

Ontvangen:

Giften   (giften, spreekbeurten, lessen)                                   € 21.241,00

Loofhuttenreis 2015      (25 deelnemers)                                € 34.648,62

Studies                                                                                                 € 500,00

Teruggave foute overboeking Loofhuttenreis 2015                15.142,96

Van spaarrekening (voor loofhuttenreis 2015)                       34.665,00

Totaal ontvangen:                                                                       106.247,60

 

Uitgaven:

Iris en Janny (incl. Papuareis)                                                    18.932,00

Leiders in Papua (Papua)                                                                 480,00

Spaarrekening Loofhuttenreis 2015                                          34.648,62

Loofhuttenreis 2015                                                                      51.106,01

Bankkosten                                                                                           249,05

Solcon                                                                                                    204,07

Boek autisme                                                                                            18,00

Totaal uitgaven                                                                             105.227,80

Reacties zijn gesloten.