Bestuur

De stichting J@EM heeft een bestuur en dat bestaat uit de onderstaande personen:

Voorzitter: oprichtster Iris Bouwman

Vice Voorzitter en faciliteiten: Dik Warner (tijdens fysieke afwezigheid Voorzitter)

Secretaresse: Esther Stortenbeker

Penningmeester: Wilma Baggerman

Coördinatie Voorbede: Monda Lammers en Denise Oortwijn

Coördinatie Familiezaken: Vacant

Coördinatie  Koninkrijkszaken: Bob van Dijk

Adviseur: Piet Luijten

In het beloningsbeleid is vastgelegd dat er aan niemand, ook de bestuursleden niet, een salaris wordt verstrekt. Er zijn dus geen personeelsleden in vaste dienst. Alle inkomsten worden gebruikt om de doelstelling te kunnen waarmaken.

Reacties zijn gesloten.