Doelstelling/Beleid/Activiteiten

HET DOEL/BELEID VAN DE STICHTING JUDAH AND EPHRAIM MINISTRIES

De stichting heeft als doelstelling om “bruggen” (relaties) te bouwen tussen Israël en de volken. Deze relatie heeft een Bijbelse fundering, en heeft betrekking op de geschiedenis van Israël in het verleden, maar speelt ook een rol in de tegenwoordige tijd en in de toekomende tijd.

Door het geven van lessen over het “Meesterplan van God” proberen we mensen te betrekken bij de rol van Israël in deze tijd. Betaling voor deze lessen en vrijwillige giften, maken het mogelijk om deze lessen ook op andere plaatsen in de wereld te geven, met name in Zuid Oost Azië en Oceanië.

Door het regelmatig reizen naar Israël van de oprichters van de stichting, is het ook mogelijk om op persoonlijke basis les te krijgen ter plaatse in Israël. Voor dat doel worden soms speciale reizen georganiseerd.

De stichting is niet te vergelijken met een reisbureau, hoewel er een maal per jaar een grotere reis georganiseerd wordt. Hieraan nemen zowel Nederlanders deel als mensen uit het doelgebied van de stichting.

De inkomsten van de Stichting

Deze komen hoofdzakelijk voort uit giften op persoonlijke basis en door het geven van lessen en houden van spreekbeurten in Nederland en daarbuiten.

De uitgaven van de Stichting

De doelstelling van Judah and Ephraim Ministries is niet om een vermogen op te bouwen. Met de giften worden de oprichters/doelgroepen ondersteund in het maken van reizen naar verschillende landen. Persoonlijk dragen de oprichters mee aan hun onderhoud op de verschillende plaatsen waar zij verblijven. Er gaat ook regelmatig een bedrag naar Papua, om de leiders van de zogenaamde “Papua Israel Brug” te ondersteunen.

Het financieel verslag van de stichting, maakt onderscheid tussen de inkomsten en uitgaven van de stichting en de gemaakt reizen in de jaren 2014-2016, zoals op deze website te zien is onder de ANBI status van de stichting.

Activiteiten van Judah and Ephraim Ministries

De afgelopen zeven jaar (2010-2016) zijn eigenlijk een voortzetting van de doelstelling om vanuit Jeruzalem relaties te leggen met gelovigen onder de volken, die naar een relatie verlangen met zowel het volk als het land Israël.

In 2010 en 2011 zijn er vier reizen ondernomen naar de zogenaamde 4 hoeken van de aarde. Daar zijn relaties gelegd met de inheemse bevolking en is onderwijs gegeven over Gods plan met Israël.

In 2012 en 2013 is zo veel als mogelijk tijd doorgebracht in Israël om daar mensen te ontvangen en onderwijs te geven.

Vanaf 2014 is er opnieuw begonnen met een uitgebreid lesprogramma in Nederland. Naast persoonlijk deel te nemen aan de lessen, is het ook mogelijk Dvd’s te bestellen van het lesprogramma en een lesboek aan te schaffen. Dat jaar is ook begonnen met het organiseren van een “Niet Zomaar een Reis” naar Israël. Dit heeft geleid tot verdere gelegenheden om les te geven in Nederland en uitnodigingen te spreken in andere landen.

Na een volgende “Niet Zomaar een Reis” georganiseerd te hebben in 2015, tijdens het Loofhuttenfeest, zijn Janny en Iris opnieuw naar Papua uitgezonden om de relaties te onderhouden met de leiders aldaar, met wie zij al jaren samenwerken (sinds 1983).

Na zes maanden in Papua geweest te zijn, volgden vijf maanden in Australië, waar voornamelijk Aboriginal Communities bezocht zijn. Mede hierdoor namen enkelen van hen deel aan een volgende reis in 2016.

Ook in 2017 staan er een aantal aanverwante reizen op het programma. In februari wordt deelgenomen aan een congres over de relatie met Israël in Arizona in de Verenigde Staten van Amerika. Dit wordt opgevolgd met een reis naar Engeland en Noorwegen, waar in kleinere groepen onderwijs wordt gegeven en relaties worden gelegd voor een volgend congres in Israël in 2018. Maar voor die tijd zal er nog een reis plaatsvinden naar Australia om ook daar mensen voor te bereiden op een vervolg congres. Tijdens het Loofhuttenfeest in 2017 hopen we dat met name mensen uit Australia deel zullen nemen aan de volgende “Niet Zomaar een Reis”.

Reacties zijn gesloten.